ورق کامپوزیت آلومینیومی صنعتی

ورق کامپوزیت آلومینیوم

ورق کامپوزیت آلومینیومی صنعتی

ورق کامپوزیت آلومینیوم شیاردار،ورق آلومینیوم کامپوزیت طرح چوب،ورق کامپوزیت آلومینیومی خارجی،ورق کامپوزیت آلومینیومی ایرانی،ورق کامپوزیت آلومینیومی خش دار،ورق کامپوزیت آلومینیومی خشک،ورق کامپوزیت آلومینیومی صنعتی،ورق کامپوزیت آلومینیومی ضخیم،ورق کامپوزیت آلومینیومی ساده،ورق کامپوزیت آلومینیومی سفید،ورق کامپوزیت آلومینیومی سقفی،ورق کامپوزیت آلومینیومی سوراخ دار،ورق کامپوزیت آلومینیوم،ورق کامپوزیت آلومینیوم رنگی،ورق کامپوزیت آلومینیوم رنگی نازک،انواع ورق کامپوزیت آلومینیومی،ورق کامپوزیت آلومینیوم پنل

ورق کامپوزیت آلومینیومی

استفاده کردن ازانواع مختلف ورق کامپوزیت در نما باعث صرفه جویی در اتلاف انرژی می گردد زیرا لایه هوا محصور شده بین دیوار و ورق کامپوزیت هم خود به نوبه یک عایق در نمای ساختمان می شود.

به خاطر سطح بسیار صاف و صیقلی که کامپوزیت دارد آلومینیوم اشعه خورشید را باز تابانیده و به مثال یک آینه عمل کرده وباعث می شود گرما را جذب ننماید.

لایه نهایی رنگ ورق کامپوزیت پیشترفته ترین و مقاوم ترین تکنولوژی رنگ در دنیا است و حداقل دوام آن در برابر اشعه آفتاب 15 سال میباشد در مواردی که از کامپوزیت نامرغوب استفاده شود تا 10 سال هم کاهش می یابد .


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت