نصب و اجرای نمای کامپوزیت

نصب نمای کامپوزیت

نصب و اجرای نمای کامپوزیت

نصب و اجرای نمای کامپوزیت در تهران و کرج،نصب نمای کامپوزیت در تهران و کرج ،نصب نمای کامپوزیت ساختمان،قیمت نصب نمای کامپوزیت در تهران و کرج،مراحل نصب نمای کامپوزیت،نصب نما کامپوزیت سفید،نصاب نمای کامپوزیت در تهران و کرج،روش نصب کامپوزیت نما،طریقه نصب کامپوزیت نما

قیمت نصب و اجرای نمای کامپوزیت

نصب نمای کامپوزیت به آیتم های مختلفی مانند : نوع ورق ، نوع طرح نما ، روش نصب ورق ، مقدار قوطی مصرفی در نما ، مقدار حجم پروژه ، ارتفاع پروژه و محل پروژه بستگی دارد .

نمای کامپوزیت جزء بهترین ، سبکترین و اقتصادی ترین نما می باشد که در کشورهای زیادی رونق یافته و مورد استفاده قرارگرفته است وطرفداران خاص خودش را دارد.

کامپوزیت به سه روش نصب میشود :

1- (هنگ ، فیکس ، Lو H ) که مزایا و معایبی دارد که آنها را شرح میدهیم :

2- نمای کامپوزیت به سه صورت (فیکس ، L وH ، هنگ) که سیستم قدیمی کامپوزیت است اجرا میشود.

3- سیستم فیکس یکی از سیستم های نصب و اجرای کامپوزیت در ایران است.

4- سیستم دیگرسیستم L وH است که به روش ساده تری اجرا میشود.

قیمت اجرای سیستم هنگ حدودا 450 هزارتومان تا 600هزار تومان است و قیمت بستگی به سیستم نصب تغییر میکندو اینکه به دلیل قیمت و دردسر های نصب آن معمولا اجرا نمیشود.

سیستم معقول و منطقی برای نصب کامپوزیت سیستم فیکس که روی آن به صورت لب برگشت و یا دولب برگشت نصب میشود و در حال حاظر بهترین روش نصب که در اغلب پروژه ها اجرا شده لب برگشت است.


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت