تولید ورق کامپوزیت نما

تولیدی ورق کامپوزیت

تولید ورق کامپوزیت نما

فروشگاه ورق کامپوزیت در کرج،کارگاه تولید ورق کامپوزیت نما، کارخانه ورق کامپوزیت نما،شرکت تولید کننده ورق کامپوزیت نما در تهران و کرج،ورق کامپوزیت نمای ساختمان،نمایندگی ورق کامپوزیت،،قیمت ورق کامپوزیت نما،تولیدی ورق کامپوزیت، تولید ورق کامپوزیت در کرج،مرکز فروش ورق کامپوزیت در تهران و کرج، مرکز ورق کامپوزیت در تهران و کرج،پخش ورق کامپوزیت در تهران و کرج،لیست قیمت ورق کامپوزیت،شرکت ورق کامپوزیت در تهران و کرج

مراحل تولید و اجرای ورق کامپوزیت ونحوه قیمت گذاری

مرحله نقشه برداری وخدمات مهندسی وضع موجود جهت اجرای زیرسازی فلزی و اجرای ورق کامپوزیت هرمترمربع100/000 ریال.

مرحله اجرا ی آهنکشی وزیر سازی ورق کامپوزیت هرمتر مربع 700/000 ریال.

مرحله برش منتاژونصب وآب بندی ورق کامپوزیت ازصفرتاصد هرمترمربع800/000 ریال.

شایان ذکراست مبالغ فوق باتوجه به طراحی نمای ساختمان شما متغیر میباشد.


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت