اصول طراحی نمای ساختمان

اصول طراحی نمای ساختمان

اصول طراحی نمای ساختمان

اصول کلی در طراحی نمای ساختمان،اصول طراحی داخلی نمای ساختمان،اصول طراحی بیرونی نمای ساختمان،اصول طراحی نما ساختمان،اصول طراحی نمای ساختمان چند طبقه،اصول طراحی نمای ساختمان چوبی،اصول طراحی نمای ساختمان مدرن،اصول طراحی نمای ساختمان غیر مسکونی،اصول طراحی نمای ساختمان پنج طبقه،اصول طراحی نمای ساختمان تجاری،اصول طراحی نمای ساختمان تجاری مسکونی،اصول اولیه طراحی نمای ساختمان،اصول طراحی نمای ساختمان یک طبقه ویلایی،اصول طراحی نمای ساختمان یک طبقه ساده،اصول طراحی نمای ساختمان یک طبقه مسکونی و ایرانی،اصول طراحی نمای ساختمان سه بعدی

اصول طراحی نمای ساختمان :

دسته: نمای خارجی

طراحی نمای ساختمان: طراحی نمای ساختمان به عنوان اولین عنصر تاثیر گذار بر مخاطب باید فکر شده و طبق اصول طراحی شود.

اصول کلی طراحی نمای ساختمان

نمای ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم ساختمان است، نمای ساختمان باید به شکلی طراحی شود که علی رغم حفاظت محیط داخل از بیرون، ارتباط فضای بیرون را با محیط داخل ساختمان به خوبی برقرار کند.

تلفیق متریال های مختلف در طراحی نما

برای داشتن یک نمای خوب باید بدانیم چه مصالحی در کنار یکدیگر زیباتر به چشم می آیند و هماهنگی بیشتری را در نما ایجاد می کنند. در طراحی نما تنوع رنگ و بافت بسیار مهم است و دست یافتن به همه این نکته ها به وسیله مواد و مصالح استفاده شده در نما به دست می آید.

طراحی اصولی نمای ساختمان

نماها باید به گونه ای طراحی شوند که علی رغم متفاوت بودن با ساختمان های مجاور هماهنگی غیر ملموسی هم با آن ها داشته باشد.فقط کافی است تا قبل از طراحی نما بافت و فرهنگ آن منطقه مورد بررسی قرار بگیرد و سپس نتیجه بررسی ها با کمی ذوق و هنر معمارانه ترکیب شود تا به نتیجه مطلوبی برسد.

سادگی و خوانایی نمای ساختمان

در طراحی نمای ساختمان های بلند باید به این نکته توجه کرد که ایجاد تنوع بیش از حد با استفاده از مواد و مصالح می تواند از سادگی و خوانایی نمای ساختمان که مهم ترین اصل در طراحی نما است بکاهد.

تعریف کاربری های داخلی ساختمان با استفاده از طراحی نما

اگر در ساختمان مورد نظرتان کاربری های مختلفی دارید با استفاده از طراحی نمای ساختمان می توانید آن ها را به وسیله مواد و مصالح مختلف شاخص تر کنید. البته به شرط آنکه این کار نمای شما را بیهوده شلوغ نکند و کارآیی آن را تحت شعاع قرار ندهد.

نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان هم به اندازه طراحی خود نمای ساختمان مهم است. چرا که این نورپردازی ها باعث خواهند شد که ساختمان شما در شب نیز همانند روز زنده، پویا و تاثیر گذار باشد.

پویایی در طراحی نمای ساختمان

از لحاظ بصری نمایی دارای ارزش است که بسیار پویا باشد.عوض کردن ابعاد بازشوهای نما مانند پنجره ها، تلفیق مصالح مختلف، ترکیب المان های افقی و عمودی در نما از جمله کارهایی است که می توان برای ایجاد پویایی در نمای ساختمان استفاده کرد.


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت