اجرای نمای شیشه کرتین وال

اجرای نمای کرتین وال

اجرای نمای شیشه کرتین وال

صفر تا صد اجرای نمای شیشه کرتین وال،مراحل اجرای نمای شیشه کرتین وال،روش های اجرای کرتین وال، اجرای نمای شیشه کرتین وال در تهران و کرج،طراحی و اجرای نمای شیشه کرتین وال،طراحی نمای شیشه کرتین وال،قیمت و هزینه اجرای نمای شیشه کرتین وال،نحوه اجرای نمای شیشه کرتین وال

اجرای نمای شیشه کرتین وال

در اجرای نمای شیشه ای کرتین وال که خطوط آن ها به صورت نمایان طراحی شده از سیستم درپوش دار استفاده می شود که خود به دو بخش نیمه درپوش دار (افقی یا عمودی) و درپوش دار کامل (افقی و عمودی) تقسیم می شود. در این سیستم لامل ها به صورت مذکور در روش ها قبلی نصب شده و پس از نصب شیشه ها توسط زهوارهای مخصوص در نما جهت حفظ زیبایی و نظم نما این زهوارها با درپوش های همرنگ پروفیل ها پوشانده می شود. در سیستم های نیمه درپوش دار اجرای نمای کرتین وال تنها یکی از خطوط عمودی و یا افقی با درپوش آلومینیومی پوشانده می شود و در جهت باقیمانده پوشش توسط لاستیک های درزگیری آب بندی و هوابندی می شود.
این نوع نمای کرتین وال روش نسبت به روش استیک نوپاتر بوده و با توجه به پیشرفت روزافزون دانش این صنعت و مزایای اجرایی آن روز به روز به تعداد طرفداران این روش اضافه می شود.
یکی از مهم ترین مزیت های این روش اجرایی در وحله اول امکان
اجرای نمای شیشه ای با مدول های غیرمتناوب و یا نامساوی در کنار هم به لحاظ معماری بوده و همچنین کوتاه بودن مدت زمان پروسه نصب در محل کارگاه نیز از این روش را به لحاظ اجرایی به دیگر روش های اجرای نمای کرتین وال  ارجح می سازد . لازم به ذکر است سیستم های متعددی در این روش وجود دارد که معمولا با توجه به نوع پروژه و گستردگی سطح ساختمان امکان طراحی نمای جدید و مختص هر پروژه وجود دارد که البته در تمامی سیستم های اجرای نمای کرتین وال  از یک اصل واحد پیروی می گردد.


جدیدترین مطالب :

دسته بندی مطالب :مدیریت